Kartica vjernosti

Učlanite se i izvadite karticu vrijednosti kojom ostvarujete nevjerojatne pogodnosti. Do kartice možete jednostavno doći slanjem obrasca prijave.

Izdavatelj i vlasnik Kartice vjernosti Ljekarne Zagrebačke županije i Bioteke Zagrebačke županije je Zdravstvena ustanova Ljekane Zagrebačke županije, Matije Magdalenića 1, Velika Gorica (u nastavku: Izdavatelj). Korisnik Kartice vjernosti može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na temelju povoljno riješenog zahtjeva za izdavanje kartice (u nastavku: Korisnik), koja na izričit način da očitovanje volje kojim izražava svoju suglasnost i privolu za učlanjenje u Klub vjernosti. Smatra se da je korisnik dao suglasnost i privolu za učlanjenje popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice. Po predaji pristupnice na prodajnom mjestu Ljekarni Zagrebačke županije ili kod društva Bioteka Zagrebačke županije d.o.o. korisnik će dobiti privremenu karticu/potvrdu koja vrijedi do dostave osobne kartice korisniku ili do opoziva. Osobna kartica dostavit će se korisniku najkasnije 8 tjedana od predaje pristupnice u ljekarničku jedinicu u koju je korisnik predao pristupnicu. Izdavanje Kartice vjernosti za korisnika je besplatno. Preuzimanjem kartice korisnik prihvaća ove Opće uvjete. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva.

Kartica vjernosti omogućava korisnicima da kupnjama u poslovnim jedinicama Ljekarni Zagrebačke županije (uključujući i društvo Bioteka Zagrebačke županije d.o.o.) ostvaruju određene pogodnosti. Kartica vjernosti i nakon izdavanja korisniku ostaje u vlasništvu Ljekarni Zagrebačke županije koja zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, povuče karticu iz opticaja. Ljekarne Zagrebačke županije zadržavaju pravo da u potpunosti ukinu ili izmijene pojedine elemente uvjeta za izdavanje i korištenje Kartice vjernosti, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten. Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje uporabom Kartice vjernosti pri kupnji na prodajnim mjestima izdavatelja kartice. Za svakih potrošenih 3,98 € / 30 kn po jednome računu korisnik ostvaruje pravo na 1 bod. Nakon prikupljenih 20 bodova korisnik ostvaruje pravo na financijski popust od 10% na cijeli iznos računa ili dio računa. Sakupljanje bodova i realizacija popusta ne uključuje lijekove na recept i privatni recept, sudjelovanje u cijeni lijeka, participaciju i kupnju na koju je ostvaren popust temeljem ranije prikupljenih bodova. Umirovljenici (seniori) će sakupljati bodove uporabom Kartice vjernosti razmjerno potrošenom iznosu i kada koriste popust na dan u tjednu koji će biti određen kao dan za popust umirovljenicima (seniorima). Umirovljenici (seniori) na taj dan ostvaruju pravo na financijski popust bez obzira na broj prikupljenih bodova. Status umirovljenika potvrdit će zadnjim odreskom od mirovine ili uvidom u podatke statusa osiguranika.

Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu. Isto vrijedi u slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno ovim uvjetima, izdavatelj Kartice vjernosti može korisnika isključiti iz Kluba vjernosti bez posebnog obrazloženja. U tom slučaju sve eventualne pogodnosti korisnik mora iskoristiti u roku od osam dana od primitka obavijesti, nakon čega iste pogodnosti prestaju vrijediti.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti izdavatelju na prodajnom mjestu.

Korisnik garantira za točnost podataka dostavljenih Izdavatelju te svojim potpisom dozvoljava kod nadležnih tijela provjeru podataka koje je dostavio, kako kod izdavanja tako i tijekom uporabe kartice. Korisnik daje Izdavatelju izričitu suglasnost za obradu svih podataka navedenih na Zahtjevu, kao i za sve daljnje obrade vezane uz izdanu karticu, što obuhvaća pravo Izdavatelja na prikupljanje,spremanje, snimanje, organiziranje, korištenje, uvid, razmjenu i prijenos podataka za vrijeme trajanja i prestanka ugovornog odnosa. Korisnik je suglasan da ga Izdavatelj putem dostupnih sredstava priopćavanja obavještava o proizvodima i uslugama u okviru svoje djelatnosti. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku opozvati ovu izjavu o suglasnosti te da u tom slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti. Izdavatelj garantira korisniku da će njegovi osobni podaci biti tajni te da će se isti obrađivati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Korisnik je upoznat s pravom da od Ljekarni Zagrebačke županije i Bioteke Zagrebačke županije poštom ili elektronski zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatra da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka i to tako da kontaktira službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu osobni.podaci@ljekarne-zz.hr ili na kontakt broj +385 1 6251 811. Izdavatelj garantira korisniku da će njegovi osobni podaci biti tajni, neće se iznositi u zemlje izvan Europske unije, te da će se isti obrađivati i koristiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Izdavatelj može mijenjati uvjete poslovanja za izdavanje i uporabu kartice. O bitnim promjenama poslovanja mora pismeno obavještavati Korisnika. Ako Korisnik i nakon primitka obavijesti o promjenama ili dopunama tih odredbi pismeno ne otkaže uporabu kartice i nastavlja s njezinom uporabom, smatra se da se s njima slaže. Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je Korisnik obavijestio Izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima. Zabranjena je svaka neovlaštena i nezakonita uporaba kartice. Moguće eventualne sporove između Korisnika i Izdavatelja rješava nadležni sud.

Obrazac prijave