Izjava o pristupačnosti

Ljekarne Zagrebačke županije nastoje svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ljekarne Zagrebačke županije koje se nalazi na adresi https://www.ljekarne-zz.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.ljekarne-zz.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava

Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.

Tekst na stranicama nije poravnat lijevo.

Ikone nisu odgovarajuće veličine i njihova udaljenost jedna od druge nije zadovoljavajuća.

Otvaranje izbornika klikom a ne prelaskom preko njih.

Ljekarne Zagrebačke županije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ljekarni Zagrebačke županije.

Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna 2020. godine. Ljekarne Zagrebačke županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ljekarne Zagrebačke županije.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ljekarne Zagrebačke županije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@ljekarne-zz.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.