Svi termini za preventivni pregled kože radi ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože su popunjeni.

Podružnica br. 1

Radno vrijeme od 1. - 15. u mjesecu
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno
Radno vrijeme od 16. - kraja mjeseca
Ponedjeljak
00:00h - 24:00h
Utorak
00:00h - 24:00h
Srijeda
00:00h - 24:00h
Četvrtak
00:00h - 24:00h
Petak
00:00h - 24:00h
Subota
00:00h - 24:00h
Nedjelja
00:00h - 24:00h

Podružnica br. 2

Radno vrijeme od 1. - 15. u mjesecu
Ponedjeljak
00:00h - 24:00h
Utorak
00:00h - 24:00h
Srijeda
00:00h - 24:00h
Četvrtak
00:00h - 24:00h
Petak
00:00h - 24:00h
Subota
00:00h - 24:00h
Nedjelja
00:00h - 24:00h
Radno vrijeme od 16. - kraja mjeseca
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 6

Blagdani od 08:00h – 14:00h

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
08:00h - 14:00h

Podružnica br. 8

Dežurna ljekarna svaki dan 00:00h – 24:00h

Ponedjeljak
00:00h - 24:00h
Utorak
00:00h - 24:00h
Srijeda
00:00h - 24:00h
Četvrtak
00:00h - 24:00h
Petak
00:00h - 24:00h
Subota
00:00h - 24:00h
Nedjelja
00:00h - 24:00h

Podružnica br. 15

Za radno vrijeme praznicima i blagdanima, molimo provjerite radno vrijeme na linku City park Zelina.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
08:00h - 21:00h
Utorak
08:00h - 21:00h
Srijeda
08:00h - 21:00h
Četvrtak
08:00h - 21:00h
Petak
08:00h - 21:00h
Subota
08:00h - 20:00h
Nedjelja
08:00h - 14:00h

Podružnica br. 11

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 18

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 13

1. i 3. subota u mjesecu od 08:00h – 14:00h

Radno vrijeme:
Parnim datumima:
07:00h - 14:00h
Neparnim datumima:
13:00h - 20:00h
Subota (1. i 3. u mjesecu)
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 6

Blagdani od 08:00h – 14:00h

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
08:00h - 14:00h

Podružnica br. 20

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 21

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 5

2. subota u mjesecu od 08:00h – 14:00h

Radno vrijeme:
Parni dani
07:30h - 14:30h
Neparni dani
12:00h - 19:00h
Subota (2. u mjesecu)
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 14

Radno vrijeme:
Parni dani
13:00h - 20:00h
Neparni dani
07:00h - 14:00h
Subota (2. i 4. u mj.)
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 4

3. subota u mjesecu od 08:00h – 14:00h

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
13:00h - 20:00h
Utorak
07:30h - 14:30h
Srijeda
07:30h - 14:30h
Četvrtak
13:00h - 20:00h
Petak
07:30h - 14:30h
Subota (3. u mj.)
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 16

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 12

1. subota u mjesecu od 08:00h – 14:00h

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
13:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 14:00h
Srijeda
13:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 14:00h
Petak
07:00h - 14:00h
Subota (1. u mjesecu)
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 19

2. subota u mjesecu od 08:00h – 14:00h

Podružnica br. 19 u Rudama će biti zatvorena od 20. – 24.05.2024. godine.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
13:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 14:00h
Srijeda
13:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 14:00h
Petak
07:00h - 14:00h
Subota (2. u mj.)
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 8

Dežurna ljekarna svaki dan 00:00h – 24:00h

Ponedjeljak
00:00h - 24:00h
Utorak
00:00h - 24:00h
Srijeda
00:00h - 24:00h
Četvrtak
00:00h - 24:00h
Petak
00:00h - 24:00h
Subota
00:00h - 24:00h
Nedjelja
00:00h - 24:00h

Podružnica br. 7

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 10

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 9

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 15

Za radno vrijeme praznicima i blagdanima, molimo provjerite radno vrijeme na linku City park Zelina.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
08:00h - 21:00h
Utorak
08:00h - 21:00h
Srijeda
08:00h - 21:00h
Četvrtak
08:00h - 21:00h
Petak
08:00h - 21:00h
Subota
08:00h - 20:00h
Nedjelja
08:00h - 14:00h
Radno vrijeme od 1. - 15. u mjesecu
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno
Radno vrijeme od 16. - kraja mjeseca
Ponedjeljak
00:00h - 24:00h
Utorak
00:00h - 24:00h
Srijeda
00:00h - 24:00h
Četvrtak
00:00h - 24:00h
Petak
00:00h - 24:00h
Subota
00:00h - 24:00h
Nedjelja
00:00h - 24:00h

Podružnica br. 2

Radno vrijeme od 1. - 15. u mjesecu
Ponedjeljak
00:00h - 24:00h
Utorak
00:00h - 24:00h
Srijeda
00:00h - 24:00h
Četvrtak
00:00h - 24:00h
Petak
00:00h - 24:00h
Subota
00:00h - 24:00h
Nedjelja
00:00h - 24:00h
Radno vrijeme od 16. - kraja mjeseca
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 3

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
07:00h - 20:00h
Utorak
07:00h - 20:00h
Srijeda
07:00h - 20:00h
Četvrtak
07:00h - 20:00h
Petak
07:00h - 20:00h
Subota
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno

Podružnica br. 22

2. subota u mjesecu od 08:00h – 14:00h

Radno vrijeme:
Ponedjeljak
13:00h - 20:00h
Utorak
07:30h - 14:30h
Srijeda
07:30h - 14:30h
Četvrtak
13:00h - 20:00h
Petak
07:30h - 14:30h
Subota (2. u mj.)
08:00h - 14:00h
Nedjelja
Zatvoreno