Sakupljanje i prijevoz neopasnog tehnološkog otpada – otpadni karton