• Kategorija

12/06/2023
5 min čitanja
Podijeli:

Pravila nagradnog natječaja – Dr. Stribor kozmetika

Ljekarne Zagrebačke županije

Nagradni natječaj – Dr. Stribor kozmetika

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Ljekarne Zagrebačke županije, Matije Magdalenića 1, 10 410 Velika Gorica, HR, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi u trenutku objave na Facebook stranici i Instagram profilu (četvrtak, 08.09.2022.) te trajati do ponedjeljka, 03.10.2022. u 20:00 sati. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 4 kruga i sveukupno 24 nagrade. Po završetku  svakog kruga natječaja dodjeljuje se po 6 nagrada (po 3 na Facebooku te 3 na Instagramu).

Održati će se 4 kruga natječaja sa različitim zadacima, a u svakom krugu od sudionika tražimo da pokažu svoju kreativnost. Nakon svakog kruga natječaja slijedi odabir dobitnika i dodjeljivanje nagrade svakom dobitniku.

Nagrade u svakom krugu natječaja su iste (po 3 nagrade dodijeljuju se dobitnicima na Facebooku, a po 3 dobitnicima na Instagramu), a dodijeljuju se redom, prema odluci žirija (1., 2., i 3. mjesto):

  1. Brusnica&limun (2x)
  2. Lip sleeping mask (2x)
  3. Green mat (2x)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 4

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj, koje prate naše društvene mreže i registrirane su na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com i Instagram www.instagram.com. 

Članak 5

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora (https://www.facebook.com/ljekarnezz) ili Instagram profil organizatora (www.instagram.com/ljekarnezagrebackezupanije/) te napraviti sljedeće:

Prvi krug natječaja (08.09. – 12.09.):

ZA FACEBOOK:

U komentare objave Nagradnog natječaja – Dr. Stribor kozmetika – stavite 1 fotku koja je nastala ovoga ljeta i kojom ćete ga ispratiti!

3 najbolje fotke, prema mišljenju našeg žirija, nagrađujemo!

Naglašavamo da fotografija mora biti Vaše vlasništvo, ne priznajemo korištenje tuđih fotografija.

ZA INSTAGRAM:

U komentare objave Nagradnog natječaja – Dr. Stribor kozmetika – napišite nam kojim se stvarima u vašoj svakodnevici najviše veselite pri povratku s godišnjeg odmora!

3 najbolja komentara, prema mišljenju našeg žirija, nagrađujemo!

 

U obzir će doći svi sudionici koji su u komentar stavili fotografiju (za Facebook), odnosno komentirali (za Instagram) prema navedenoj temi, do ponedjeljka,  12.09.2022. u 20:00 sati.

Drugi krug natječaja (15.09. – 19.09.):

ZA FACEBOOK I INSTAGRAM:

U komentare objave Nagradnog natječaja – Dr. Stribor kozmetika – stavite svoj najdraži i najomraženiji emotikon te kreativno obrazložite svoj odabir! Žiri nagrađuje po 3 najbolja komentara, na Facebooku i na Instagramu!

U obzir će doći svi sudionici koji su komentirali prema navedenoj temi, do ponedjeljka,  19.09.2022. u 20:00 sati.

Treći krug natječaja (22.09. – 26.09.):

ZA FACEBOOK:

U komentare objave Nagradnog natječaja – Dr. Stribor kozmetika – stavite fotku jedne osobe, stvari ili aktivnosti u kojoj uživate u ovom kišnom, jesenskom razdoblju!

3 najbolje fotke, prema mišljenju našeg žirija, nagrađujemo!

Naglašavamo da fotografija mora biti Vaše vlasništvo, ne priznajemo korištenje tuđih fotografija.

ZA INSTAGRAM:

U komentare objave Nagradnog natječaja – Dr. Stribor kozmetika – napišite nam top 3 glazbena hita koji opisuju vaš godišnji odmor! Budite kreativni i zabavite naš žiri, jer po 3 najbolja komentara s Facebooka i s Instagrama – nagrađujemo!

 

U obzir će doći svi sudionici koji su u komentar stavili fotografiju (za Facebook), odnosno komentirali (za Instagram) prema navedenoj temi,  do ponedjeljka,  26.09.2022. u 20:00 sati.

Četvrti krug natječaja (29.09. – 03.10.):

ZA FACEBOOK I INSTAGRAM:

U komentare objave Nagradnog natječaja – Dr. Stribor kozmetika – napišite nam koju od nagrada priželjujete za sebe i zašto bi naš žiri trebao odabrati baš vas za pobjednika – budite kreativni jer po 3 najbolja komentara na Facebooku i Instagramu – nagrađujemo!

U obzir će doći svi sudionici koji su komentirali prema navedenoj temi, do ponedjeljka,  03.10.2022. u 20:00 sati.

 

Članak 6

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
  • Sudionike koji se koriste lažnim profilima;
  • Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnika bira Žiri koji je sastavljen od 3 člana, čine ga: Tihana Tičarić, Ivana Busak i Maja Glamuzina.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni na službenoj Facebook stranici i Instagram profilu, te će daljnja komunikacija biti nastavljena putem Facebook i Instagram Messengera. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 2 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Preuzimanje nagrade

Nagradu možete preuzeti u jednoj od naših podružnica – prema Vašem izboru. Ukoliko sami niste u mogućnosti preuzeti nagradu, u Vaše ime može ju preuzeti osoba prema Vašem odabiru.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena:

Prvi krug – u utorak, 13.09.2022., najkasnije do kraja dana.

Drugi krug – u utorak, 20.09.2022., najkasnije do kraja dana.

Treći krug – u utorak, 27.09.2022., najkasnije do kraja dana.

Četvrti krug – u utorak, 04.10.2022., najkasnije do kraja dana.

na službenoj facebook stranici i Instagram profilu Organizatora.

(www.facebook.com/ljekarnezz i www.instagram.com/ljekarnezagrebackezupanije )

Članak 11

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 12

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 13

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u V.Gorici.

Članak 14

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice i Instagram profila  Organizatora.

Članak 15

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 16

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom niti Instagramom, Facebook niti Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Ljekarne Zagrebačke županije, a ne Facebooku ili Instagramu. Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook stranici  ili Instagram profilu smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Ljekarne Zagrebačke županije ne snose odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 17

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa podružnici u kojoj se nagrada preuzima, isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana, iz baze prikupljenih podataka.

 

V. Gorica, 08.09.2022.

Organizator

Ljekarne Zagrebačke županije

Pročitajte još...