Dodatne usluge

Raspodjela tjedne terapije

Objavljeno:
18/05/2023
Podijeli:

Velik broj pacijenata ima propisanu terapiju za kronične bolesti te vrlo često koriste veći broj lijekova. Često je lijekove potrebno uzimati više puta dnevno, npr. ujutro, podne i navečer. Uz takve zahtjevne režime doziranja svatko će ponekad zaboraviti uzeti neki lijek. Neka istraživanja govore da čak 40% pacijenata ima problema s pridržavanjem režima korištenja lijekova. Namjerno ili nenamjerno izostavljanje terapije nažalost za posljedicu ima lošije ishode liječenja, npr. lošije reguliran tlak ili šećer u krvi.

Ljekarnici Vam mogu pomoći da lakše pratite raspored uzimanja lijekova koje je propisao Vaš liječnik. Terapiju koju koristite možemo za Vas složiti u tjedne dozatore. Dozatori lijekova su napravljeni tako da osiguraju da uzmete pravu tabletu u točno određeno vrijeme u danu. Lijekovi se u tjedne dozatore slažu u posebne odjeljke prema dobu dana kada je lijek potrebno uzeti. Svako doba dana je jasno označeno- jutro, podne, večer kako bi se osiguralo da se lijek uzme u pravo vrijeme.

Ova usluga je posebno pogodna za pacijente sa složenim režimom doziranja lijekova, za pacijente koji uzimaju tri ili više lijeka, za pacijente koji možda ponekad zaborave uzeti lijek ili ga uzimaju u krivo vrijeme ili nisu sigurni da li su uopće uzeli tabletu. Osobe koje skrbe za bolesnike također mogu imati koristi od ove usluge jer im možemo olakšati svakodnevni posao i smanjiti stres slaganjem lijekova za pojedinog bolesnika.